Kroppssansene våre

Kroppssansene våre består av 7 forskjellige sanser. Uten sansene våre ville ikke nervesystem fungert slik den gjør. Noe av det som ville vært annerledes med nervesystemet kan være at hendelser vi gjør ikke ville blitt oppfattet og lagret i hukommelsen vår, grunnlaget for både tanker, følelser og læring ville vært borte. Vi kjenne godt til de 5 viktigste sansene våre, men vi har faktisk 2 til. Synet,følelse,hørsel,smak og lukte sansene er alle rettet mot omgivelsene våre, mens de 2 andre som er stillingssansen og balansesansen som forteller oss om hvor vi er i omgivelsene våre.

 

Smak = Smakssansen spiller en viktig rolle. Sansecellene som registrerer smak kalles for smaksceller. Smakscellene finner du på oversiden av slimhinnen som er på tungen din.  Sansecellene, støtteceller og basalcellene danner smaksløkene dine. De fleste smaksløkene finner vi i tungen, men det er også noen smaksløker i munnhulen og i svelget. På tungen er det ca. 10.000 smaksløker. Når vi smaker på noe sammarbeider smaksløkene på tungen med luktecellene i nesen. Han  du noen gang lagt merke til at når du er forkjølet smaker du ikke maten, men smaken er der fortsatt du har bare mistet evnen til og registrere den. Et annet eksempel på at smakssansen og hørselssansen  jobber sammen kan være: Hvis du holder deg for nesen mens du spiser noe, kan du merke at maten ikke smaker noe.

 

Hørsel = Hørselssansen spiller en viktig rolle i dagliglivet. Vi er omgitt av mange lyder hele tiden, og det er hørselen som gjør slik at du kan oppfatte lyden. Den gjør at vi kan kommunisere med andre på en lett og effektiv måte. Hørselen er spesielt viktig for de som har mistet syne. Det er hjernen som oppfatter lyden, og den gir oss viktig informasjon om hva som skjer rundt oss.

 

føle = Det er følesansen som gjør at vi kan kjenne og føle ting. Følesansen kan deles inn i tre. Den første er evnen til å kunne føle. Den andre er evnen til og kunne kjenne om noe er varmt og kaldt. Og den siste er å føle smerte. Huden vår består av mange berøringssanser som kan fortelle noe om de tingene vi tar på. Det som gjør at vi kan føle smerte og om noe er varmt eller kaldt er berøringssanser som er på huden. Noen berøringssanser kan fortelle om noe er varmet, mens andre kan fortelle om noe er kaldt og noen forteller oss om det gjør vondt. Det er bra at vi kan føle smerte fordi på den måten  blir vi advart på ting som kan skade oss.

 

Syn = Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss. Synssansen er vår viktigste sans. Omtrent 70 % av alt vi opplever om dagen skjer gjennom øyet. Det er regnbuehinnen på  pupillen som styrer mengden lys du får inn på øye ditt. Bak pupillen er det en linse. Når lyset kommer inn i øyet samler linsen det til et omvendt bilde. Etter dette sender synsnerven bildet opp til hjernen din som snur bilder rett vei.  Synet ditt er i stand til og behandle 36.000 stykker med informasjon daglig. En del av øyet ditt kan ikke se. Alle øyner har “en blind flekk” som gjør at den delen av øyet ikke kan se, men øynene jobber sammen for at vi ikke skal legge merke til det.

 

Lukte = Luktesansen er den sansen som oppfatter lukt. Den kan hjelpe oss mot farer som for eksempel gass eller røyk. Et annet ord for lukt er olfaksjon. Inne i nesehulen er det en vegg med mange tråder. Når kjemikaliene fra lukt treffer disse trådene fester den seg som om det var borrelåsballer mot tøy. Trådene reagerer med å sende beskjed i form av nerveimpulser som går opp til luktelappen som sender impulsene videre til hjernen som oppfatter lukt.

 

stilling = Stillingssansen hjelper muskler,ledd og sener slik at kroppen beveger seg slik du vil at den skal beveges. Derfor vet vi alltid hvor føttene våre er, og om munnen er åpen eller lukket.

 

balanse = Balansesansen blir ofte kalt for likevektssansen- Det er balansesansen som forteller oss om vi går, sitter, eller har hode opp eller ned. Balansesansen er viktig, hvis den ikke fungerer slik de skal blir man svimmel og kvalm. Det er Balansesansen som gjør at vi kan holde balansen sammen med øyet.

 

Legg igjen en kommentar